ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
งานรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 22 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มี.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคลิปวีดีโอและเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Canva สำหรับครูเพื่อพัฒนาการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA
16 มี.ค. 66 การถ่ายวีดีทัศน์ การบริหารงานแบบร่วมมือ
11-15 มี.ค. 66 การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
21 ก.พ. 66 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
20 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
19 ก.พ. 66 งานเฉลิมฉลองสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศสถานศึกษา
ประกาศมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา 05 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงอาคารเรียน 05 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 20 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 05 ก.พ. 66
ประกาศผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 05 ก.พ. 66
ประกาศ เปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน 18 ม.ค. 66
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 12 ม.ค. 66
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ 28 ต.ค. 65
วีดีโอกิจกรรม
VTR งานเกษียณอายุราชการ ปี2565
3- 5 สิงหาคม 2565 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2
23 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู 2565
งานปีใหม่ 2563
แห่เทียนพรรษาถวายวัดโพธิ์งาม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ห้องเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
คลังภาพ ฐบ.
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ICT service แจ้งซ่อม
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน