ประกาศสถานศึกษา
ประกาศมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ประกาศการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ประกาศแนวทางการป้องกันสถานการณ์การก่อการร้ายในโรงเรียน
ประกาศผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online)
มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี2564
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศ นโยบายโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
ประกาศ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เผยแพร่ผลการประเมินภายใน2563
ประกาศผลคดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
ประกาศผลคดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเปิดเรียน ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสถานศึกษา
แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 4 (ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ พิเศษ)
ฉบับที่ 3 (ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุ พิเศษ)