ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897639
Page Views 5660914
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ชูเชิด
ครู คศ.2

นางสาวศศิกานต์ ตุไซร
ครู คศ.1

นางปารีญา ว่องพัฒนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีย์ ปริกขนานนท์
ครู คศ.3

นางอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2

นางสายพิน ทองจุลย์
ครู คศ.2

นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก
ครู คศ.2

นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา บูชา
ครู คศ.1

นางสาวกนกอร วงศ์จำปา
ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง
ครู คศ.1

นายพนมกฤต บริสุทธิ์
ครู คศ.1

นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา เกษนาวา
ครูผู้ช่วย

น.ส.ปัฐตา ญาติบรรทุง
ครูผู้ช่วย