ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897659
Page Views 5660934
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ทัดวอน
ครู คศ.2

นางวรรณี สระทองแขม
ครู คศ.1

นางเติมสิน นัดกลิ่น
ครู คศ.2

นางวไลพร แกระวงศ์
ครู คศ.3

นางสาววาทินี ชูคันหอม
ครู คศ.1

นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ ภุมมา
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นายบัณฑิต หวังสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทิยา รักราษฎร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริญา อยู่สุข
ครูผู้ช่วย