ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897621
Page Views 5660896
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนัส ดีมี
ครู คศ.2

นางจิตภินันท์ สิริวุฒิชัยวัฒนา
ครู คศ.3

นางสาวสมสกุล ภาณุภาส
ครู คศ.3

นายเดชา วิบูลย์ชาติ
ครู คศ.3

นางกันตินันท์ สักคุณา
ครู คศ.3

นายณรงค์ ชูเชิด
ครู คศ.2

นางมธุศร ธนานันทยศ
ครู คศ.2

นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
ครู คศ.1

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย
ครู คศ.1

นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่
ครู คศ.1

นายสรายุธ โรคะสุวรรณ
ครู คศ.1

นายวิภาค จันทร์เงิน
ครู คศ.1

น.ส.ประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน
ครูผู้ช่วย