สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

คบเพลิง                  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ โชติ์ช่วงชัชวาล

ปีก                                   หมายถึง การเดินทางที่รวดเร็ว ความก้าวหน้า การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่อชัยพฤกษ์       หมายถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียงเกียรติยศ หน้าที่การงาน อาชีพ