แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี
แผนการปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2563
คลิกเพื่อดู
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2565 (งบรายได้สถานศึกษา)
คลิกดู
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2565 (อุดหนุน+กิจกรรมพัฒฯ)
คลิกดู