ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897626
Page Views 5660901
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา กาญจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ครู คศ.1

นายศักดิ์สกุล บุญมา
ครู คศ.1

นายศรัณย์ ดาราทอง
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ พวงจำปา
ครู คศ.2

นางวริษฐา ลิโมภาสิทธิ์
ครู คศ.3

นายสมชาย สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางทิพย์อาภา แสงบัว
ครู คศ.3

นายบุญเลิศ พรายอินทร์
ครู คศ.2

นางชญาภา มณีสุธรรม
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม
ครู คศ.2

นายอนุชา ชัยหา
ครู คศ.2

นางสาววริกา คงควร
ครู คศ.2

นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย

นายมนต์ชัย จันทร์เทพ
ครูผู้ช่วย

นายพีระ นรินทร์
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐยา ป้องกัน
ครูผู้ช่วย