ติดต่อเรา
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
หมู่ 7   ตำบลกระตีบ  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์ 034-996460 เบอร์โทรสาร 034-996461 เบอร์โทรสาร 034-996461
Email : information@mtbk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน