ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897646
Page Views 5660921
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ครู คศ.2

นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ครู คศ.2

นางเบญจพร กุหลาบแก้ว
ครู คศ.3

นางจรรยา สุภาพเนตร
ครู คศ.3

นางสาวสรัญภร ปรัตคจริยา
ครู คศ.2

นายการัณยภาส แสนคำ
ครู คศ.2

นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์
ครู คศ.2

นางศิริวรรณ มากช่วย
ครู คศ.2

นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ครู คศ.2

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวกิติยา จินดารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวในฝัน บูรณพานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวรัตน์ กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุทธินี เมืองมูล
ครูผู้ช่วย