ครูชาวต่างชาติ

Mr.Dennis George P.Feliciano
ครูภาษาอังกฤษ

Miss Nagina Kulsoom
ครู

Miss Regina Chakma
ครู