ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897644
Page Views 5660919
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิธินาฎ ใช้ศรีทอง
ครู คศ.3

นางกมลทิพย์ วิบูลย์ชาติ
ครู คศ.2

นางวิลาสินี เล้าอรุณ
ครู คศ.3

นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ครู คศ.3

นายประวิง จิรชวาลวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นายมงคล จันทนาลักษณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์
ครู คศ.2

นางชลิดา ศรีเครือแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุธิดา ทะสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรีนา ปัดตาล
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธา ทองรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายปริญญา เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ช่วย

นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ
ครูผู้ช่วย