ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2804640
Page Views 5475678
ลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริกา คงควร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,13:29  อ่าน 4024 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษารางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:05  อ่าน 458 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:05  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:04  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:04  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้แนวคิดฐานป้ญญา
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:03  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:01  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารต้นแบบความดี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ปภาดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2557,06:00  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล จันทนาลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,08:29  อ่าน 709 ครั้ง
รายละเอียด..