ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกันตินันท์ สักคุณา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2557,08:32  อ่าน 1421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและผลการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2556,14:07  อ่าน 1803 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2556,12:04  อ่าน 2824 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำชี้แจงการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2555,16:59  อ่าน 4239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตสาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นายวรพจน์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2555,16:55  อ่าน 2412 ครั้ง
รายละเอียด..