ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล จันทนาลักษณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,08:29  อ่าน 960 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เข้าสู่บทเรียน

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2557,08:29   อ่าน 960 ครั้ง