ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20  อ่าน 993 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยเน้นประเด็นปัญหาวัยรุ่น
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.25 KB

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:20   อ่าน 993 ครั้ง