ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:25  อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
รายละเอียดผลงาน
ชุดการเรียนรู้  การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:25   อ่าน 376 ครั้ง