ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิยุดา ปั้นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:23  อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R
รายละเอียดผลงาน

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,16:23   อ่าน 254 ครั้ง