ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 50) 05 มี.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงอาคารเรียน (อ่าน 44) 05 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย (อ่าน 75) 20 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 118) 05 ก.พ. 66
ประกาศผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 113) 05 ก.พ. 66
ประกาศ เปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 422) 18 ม.ค. 66
เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (อ่าน 147) 12 ม.ค. 66
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (อ่าน 293) 28 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 338) 28 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูต่างชาติ (อ่าน 288) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 350) 19 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 261) 19 ต.ค. 65
Mattayomthanbinkamphaengsean School is in need of qualified native English-speaking teacher to teach English subjects. (อ่าน 285) 16 ต.ค. 65
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 294) 16 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ทัศนศิลป์ และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (อ่าน 501) 08 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการภารโรง (อ่าน 225) 06 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 651) 27 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 750) 22 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และสังคมศึกษา (อ่าน 927) 14 มิ.ย. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 745) 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 784) 20 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน (อ่าน 784) 11 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 816) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 895) 19 เม.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชานาฏศิลป์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 781) 04 เม.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 3694) 24 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3867) 10 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3803) 02 ธ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (อ่าน 3822) 24 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 3802) 11 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 3804) 09 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 3892) 02 พ.ย. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 3878) 17 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน (อ่าน 3898) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน (อ่าน 3901) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา (อ่าน 3891) 12 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3973) 05 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา (อ่าน 3835) 05 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 3932) 10 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะจ้างสร้างห้องน้ำหญิง (อ่าน 7002) 21 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 7105) 15 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 7088) 09 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 7593) 01 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 6853) 01 ธ.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 6909) 28 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้าง (อ่าน 6937) 02 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 7013) 02 ก.ย. 63