ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 59) 24 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 107) 10 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 132) 02 ธ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (อ่าน 161) 24 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 167) 11 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 176) 09 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 189) 02 พ.ย. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 222) 17 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน (อ่าน 323) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน (อ่าน 332) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา (อ่าน 313) 12 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 398) 05 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัดสำเนา (อ่าน 274) 05 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า (อ่าน 361) 10 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะจ้างสร้างห้องน้ำหญิง (อ่าน 3440) 21 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3527) 15 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3533) 09 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 3977) 01 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 3316) 01 ธ.ค. 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3360) 28 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้าง (อ่าน 3374) 02 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3453) 02 ก.ย. 63