ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ก.ค. 65 งานชุมนุมลูกเสือ 4 เหล่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 พิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
26 ก.ค. 65 ค่ายคุณธรรม ม.6
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
25 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.5
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
19 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ม.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65 การติดตามนักเรียนทุน โดยชมรมแม่บ้านมหาไทย จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65 การประชุมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายเวทคณิตชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 กิจกรรมMulti-integrated English Skills
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 การประเมินครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโพธิ์งาม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 พิธีทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65 กิจกรรมเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
4 ก.ค. 65 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงาน สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 ค่ายSTEM กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65