ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มี.ค. 66 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคลิปวีดีโอและเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Canva สำหรับครูเพื่อพัฒนาการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 การถ่ายวีดีทัศน์ การบริหารงานแบบร่วมมือ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
11-15 มี.ค. 66 การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 66
21 ก.พ. 66 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 งานเฉลิมฉลองสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
31 ม.ค. 66 พิธีมอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
18 ม.ค. 66 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , คณิตศาสตร์ และภาษาไทย)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 กิจกรรม MTBK Mathematics Talent Competition
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
17 ม.ค. 66 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ , ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
15 ม.ค. 66 การแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ วันครู ครั้งที่ 67
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66 พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
11 ม.ค. 66 การประเมินครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
10 ม.ค. 65 ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทแก่นักเรียนตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่มัธยมฐานบินกำแพงแสน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65 การติดภาษาอังกฤษเพื่อสอบ (A-Level)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65