ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 62
ตารางสอบ และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
การจัดลำดับการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 61
ตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 61
เรื่องประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 61
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 61
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 61
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ.
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 61
แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนที่ยื่นความจำนงขอเรียนที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และยังไม่มีที่เรียน
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 61
ใบมอบอำนาจของบิดามารดา มอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 61
แบบรายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (สำหรับนักเรียน)
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 61
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 61
แบบกรอกคะแนน (ตัดเกรดให้)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 60
แบบบันทึกคะแนน(วิชาพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ชั้นมัธยมปลาย
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 60