ข่าวประชาสัมพันธ์
30 ธ.ค. 64 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64 การประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2564
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
วันที่ 29 ธ.ค. 64 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
27 ธ.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
26 ธ.ค. 64 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
25 ธ.ค. 64 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
19 ธ.ค. 64 การประชุมผู้ปกครองชั้นม.3 และ ม.4 ภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 64
แนวทางการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และการจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
7 ธ.ค. 64 ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมกำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
3 ธ.ค. 64 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
1 ธ.ค. 64 บรรยากาศการเปิดเรียนOn-site ครบชั้น(กลุ่มA) ภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
1 ธ.ค. 64 พีธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม42
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
30พ.ย.64 พิธีถวายพวงมาลา แด่ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
26 พ.ย. 64 ผบ.โรงเรียนการบินฯเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนในการเตรียมสถานที่เลือกตั้ง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
25 พ.ย. 64 พิธีถวายราชสดุดีฯพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการบำเพ็ญประโยชน์ของนศท.
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
24 พ.ย. 64 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมเปิดเรียนOn-site ครบชั้น
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
18 พ.ย. 64 ผู้อำนวยการกล่าวถึงมาตรการป้องกันcovid-19 กับนักเรียนม.ปลาย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
16 พ.ย. 64 การตรวจATK นักเรียนม.ปลาย กลุ่มB
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
16 พ.ย. 64 ผอ.กล่าวให้โอวาทในการเปิดเรียนแบบon-site ม.ปลาย กลุ่มB
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64