รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
หมู่ 7   ตำบลกระตีบ  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์ 034-996460 เบอร์โทรสาร 034-996461 เบอร์แฟกส์ 034-996461
Email : information@mtbk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :