ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:45  อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชั้น ม.2
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เล่มที่ 1 อัตราส่วน

>> ไฟล์ผลงาน <<

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,15:45   อ่าน 259 ครั้ง