ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pongsakron_golf@hotmail.com
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:38  อ่าน 575 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดผลงาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,08:38   อ่าน 575 ครั้ง