ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาทินี ชูคันหอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:17  อ่าน 344 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,09:17   อ่าน 344 ครั้ง