ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,19:29  อ่าน 376 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนแอฟริกาที่ชุดที่ 1-3
รายละเอียดผลงาน
Download File
https://drive.google.com/open?id=1wLZAQcTWe5tsv4_DYMVOlEzkt5w7S6th
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,19:29   อ่าน 376 ครั้ง