ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริกา คงควร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,13:29  อ่าน 5085 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
รายละเอียดผลงาน
  - ชุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก รายวิชา ง30203 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2558,13:29   อ่าน 5085 ครั้ง