ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2760019
Page Views 5390030
ลิ้งค์น่าสนใจ


นางสาวณัฐวดี ทองขาว
คณิตศาสตร์
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์
คณิตศาสตร์

นางสาวสิณี น้ำใจตรง
วิทยาศาสตร์

นางสาวนิศารัตน์ ล่ำสัน
วิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งทิวา พูลสวัสดิ์
สังคมศึกษา

นางสาวดวงกมล แสงธรรมนาถ
สังคมศึกษา

นางสาวจิราภรณ์ พวงมาลี
ภาษาไทย

นางสาวปัทมา กาฬภักดี
ภาษาไทย

นางสาวณัฎฐนิช นัดกลิ่น
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลานา บัวขม
ภาษาต่างประเทศ

นายรภัทกร มิตรเจริญรัตน์
ดนตรี

นายตะวัน ส่องแสง
ดนตรี

นายปิยะนัทธ์ ว่องพัฒนวงศ์
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลลิตา แท่นธรรมโรจน์
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญใจ น้อยอินทร์
คณิตศาสตร์

นางสาวอุทัยวรรณ แซ่โง้ว
คณิตศาสตร์