ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสุนทรี คฤหเนติยุติ
งานบัญชี

นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง
พลศึกษา

นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
คอมพิวเตอร์

นางณัฐกมล โตไร่
สังคมศึกษา