วีดีโอกิจกรรม
23 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครู 2565
งานปีใหม่ 2563
แห่เทียนพรรษาถวายวัดโพธิ์งาม