วีดีโอกิจกรรม
งานปีใหม่ 2563
14 พ.ย. พิธีทำบุญในโอกาสก่อตั้งโรงเรียนคบรอบ 50 ปี และฉลองอาคาร7
แห่เทียนพรรษาถวายวัดโพธิ์งาม
๑๓ มี.ค.๒๕๖๐ วีดีโอบันทึกการประชุมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
VDO เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2559
การเชียร์ของแต่ละคณะสี
กิจกรรมกีฬาภายใน ฐานบินเกมส์ 2559
ติว โอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ปี 2558
วีดีโอ เชียร์ ทุกคณะสี กีฬาภายในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
วีดีโอกิจกรรมกีฬาภายใน "ฐานบินเกมส์" โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗
พิธี หล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗
พิธีสวนสนาม และสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม Hormones Homeroom Season2
พิธีไหว้ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
ประกวดแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง งานดอนเจดีย์ 2557
ทำบุญปีใหม่ 2557
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2556
พิธีถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา 30 พฤศจิกายน 2556
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันวันสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
พิธีราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2556 วัน 1 กรกฎาคม 2556
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556
การเรียนการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
พิธีมอบสะพานดำรงสุข...สู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556