ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วีดีโอกิจกรรม
๑๓ มี.ค.๒๕๖๐ วีดีโอบันทึกการประชุมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ (อ่าน 757) 21 มี.ค. 60
VDO เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2559 (อ่าน 1087) 26 ม.ค. 60
การเชียร์ของแต่ละคณะสี (อ่าน 1487) 13 ก.ย. 59
กิจกรรมกีฬาภายใน ฐานบินเกมส์ 2559 (อ่าน 1908) 01 ก.ย. 59
ติว โอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 2732) 29 ส.ค. 58
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ปี 2558 (อ่าน 1795) 06 ส.ค. 58
วีดีโอ เชียร์ ทุกคณะสี กีฬาภายในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 3007) 06 ส.ค. 58
(อ่าน 500) 05 ส.ค. 58
(อ่าน 610) 05 ส.ค. 58
(อ่าน 726) 05 ส.ค. 58
(อ่าน 742) 05 ส.ค. 58
(อ่าน 834) 05 ส.ค. 58
วีดีโอกิจกรรมกีฬาภายใน "ฐานบินเกมส์" โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 2873) 05 ส.ค. 57
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 1130) 09 ก.ค. 57
พิธี หล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 980) 07 ก.ค. 57
พิธีสวนสนาม และสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 1054) 05 ก.ค. 57
กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 1024) 03 ก.ค. 57
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 988) 03 ก.ค. 57
กิจกรรม Hormones Homeroom Season2 (อ่าน 1414) 29 มิ.ย. 57
พิธีไหว้ครู โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (อ่าน 1580) 22 มิ.ย. 57
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 1068) 14 ก.พ. 57
ประกวดแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง งานดอนเจดีย์ 2557 (อ่าน 1610) 04 ก.พ. 57
ทำบุญปีใหม่ 2557 (อ่าน 990) 03 ม.ค. 57
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง งานเกษตรกำแพงแสน 1-10 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1375) 02 ม.ค. 57
พิธีถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา 30 พฤศจิกายน 2556 (อ่าน 1019) 02 ม.ค. 57
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันวันสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1258) 29 ก.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1185) 29 ก.ค. 56
พิธีราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2556 วัน 1 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1238) 29 ก.ค. 56
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1066) 29 ก.ค. 56
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1628) 29 ก.ค. 56
การเรียนการสอนบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (อ่าน 1223) 29 ก.ค. 56
พิธีมอบสะพานดำรงสุข...สู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 (อ่าน 934) 29 ก.ค. 56
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 (อ่าน 938) 29 ก.ค. 56
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 มิถุนายน 2556 (อ่าน 1032) 29 ก.ค. 56
สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินกำแพงแสน มอบเงินรายได้จากงานคืนสู่เหย้า 44 ปี วันที่ 5 มิถุนายน 2556 (อ่าน 1057) 29 ก.ค. 56
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 (อ่าน 987) 29 ก.ค. 56
อบรมเชิงปฎิบัติการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 982) 29 ก.ค. 56
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 (อ่าน 1312) 07 เม.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 (อ่าน 1396) 06 เม.ย. 56
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีก (อ่าน 1645) 01 เม.ย. 56