การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆโรงเรียนวัดโพธิ์งามทุกๆปี
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
วัฒนธรรมการใส่ผ้าไทย ประจำวันของครูและบุคลากร ภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 63
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การคัดแยกขยะ ค่ายสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
การแต่งกายด้วยชุดปกติขาว เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 63
ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการกล่าวปฏิณญาและเเสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านทุจริต
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63