ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการประชุมทุกครั้ง จะมีการกล่าวปฏิณญาและเเสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านทุจริต
การประชุมประจำเดือนทุกครั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะกล่าวปฏิณญาและเเสดงสัญญลักษณ์การต่อต้านทุจริต
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,11:16   อ่าน 106 ครั้ง