ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดลำดับการแข่งขัน (อ่าน 137) 27 พ.ย. 61
ตารางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โ (อ่าน 218) 22 พ.ย. 61
เรื่องประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการ (อ่าน 182) 22 พ.ย. 61
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (อ่าน 101) 06 พ.ย. 61
แบบรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (อ่าน 209) 12 ต.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 164) 02 ต.ค. 61
เอกสารโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 811) 17 ก.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9 (อ่าน 273) 20 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ. (อ่าน 284) 20 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 327) 20 มิ.ย. 61
แจ้ง ผู้ปกครองนักเรียนที่ยื่นความจำนงขอเรียนที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 1143) 25 เม.ย. 61
ใบมอบอำนาจของบิดามารดา มอบตัวนักเรียน (อ่าน 763) 04 เม.ย. 61
แบบรายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 1294) 22 ก.พ. 61
แบบบันทึกคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1459) 03 ม.ค. 61
แบบกรอกคะแนน (ตัดเกรดให้) (อ่าน 2169) 12 ส.ค. 60
แบบบันทึกคะแนน(วิชาพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2312) 09 ส.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ชั้นมัธยมปลาย (อ่าน 1053) 25 ก.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ม.ต้น (อ่าน 875) 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ-รายงานSDQ2560 (อ่าน 834) 25 ก.ค. 60
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน_60 (อ่าน 870) 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ_สารบัญ-เยี่ยมบ้าน (อ่าน 883) 25 ก.ค. 60
คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (อ่าน 568) 04 ก.ค. 60
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน-บนโทรศัพท์มือถือ (อ่าน 593) 04 ก.ค. 60
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 787) 04 ก.ค. 60
โครงร่างแผนอยู่อย่างพอเพียง (อ่าน 830) 04 พ.ค. 60
แบบฟอร์ม ประมวลรายวิชาและโครงการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 878) 07 เม.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (อ่าน 1116) 30 มี.ค. 60
๑๓ มี.ค.๒๕๖๐ วีดีโอบันทึกการประชุมโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ (อ่าน 622) 21 มี.ค. 60
แบบฟอร์มการจัดตารางสอน (สำหรับคุณครู) ไฟล์ pdf และไฟล์ excel (อ่าน 2755) 28 ก.พ. 60
คู่มือ การแจ้งความจำนง และสมัครเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 ผ่านระบบรับสมัคร Online ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2883) 17 ก.พ. 60
แบบบันทึกคะแนน(วิชาเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ไฟล์ excel) คำนวณผลการเรียนได้ทันที (อ่าน 2271) 26 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 754) 14 ธ.ค. 59
แบบรายงานสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2559-2560 (ไฟล์word) (อ่าน 756) 25 ต.ค. 59
งบประมาณกิจกรรมคามโครงการ 2560 (อ่าน 973) 14 ก.ย. 59
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (ไฟล์excel) โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 1348) 05 ส.ค. 59
แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (อ่าน 4145) 05 ส.ค. 59
แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 1638) 05 ส.ค. 59
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 1106) 15 ก.ค. 59
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 835) 11 ก.ค. 59
แบบฟอร์มกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (อ่าน 915) 11 ก.ค. 59