ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 2841361
Page Views 5552848
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

๑ เม.ย.๖๐ งาน "คืนสู่เหย้า ๔๘ ปี มัธยมฐานบิน" ณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 53 รูป / ดู 924 ครั้ง )
๓๑ มี.ค.๖๐ งานเลี้ยงปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 30 รูป / ดู 308 ครั้ง )
๓๑ มี.ค.๖๐ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 111 รูป / ดู 1946 ครั้ง )
๓๑ มี.ค.๖๐ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
( จำนวน 63 รูป / ดู 431 ครั้ง )
๒๗-๓๐ มี.ค.๖๐ รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 71 รูป / ดู 1032 ครั้ง )
๒๗ มี.ค.๖๐ ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 9 รูป / ดู 101 ครั้ง )
๒๗ มี.ค.๖๐ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มการประเมินครูผู้ช่วย
( จำนวน 22 รูป / ดู 81 ครั้ง )
๑๖ มี.ค.๒๕๖๐ กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวทาง 4.0
( จำนวน 58 รูป / ดู 182 ครั้ง )
๑๔-๑๕ มี.ค.๖๐ กิจกรรมการอมรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
( จำนวน 108 รูป / ดู 725 ครั้ง )
๑๐ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูสมวรรณ ทองดอนน้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์สู่รั้วฐานบิน
( จำนวน 18 รูป / ดู 147 ครั้ง )
๘ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 22 รูป / ดู 201 ครั้ง )
๑ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศสู่รั้วฐานบิน
( จำนวน 19 รูป / ดู 152 ครั้ง )