ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
๒๒ ธ.ค.๕๙ อ.สุนทรี เนติลักษณวิจารณ์ มอบทุนการศึกษาให้ นายธนะพงษ์ บุญธรรม นักเรียนชั้น ม.๔
๒๒ ธ.ค.๕๙ อ.สุนทรี เนติลักษณวิจารณ์ จากบริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นายธนะพงษ์ บุญธรรม นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยมี ผอ. ดร.ปภาดา เสนาะพิน และคณะผู้บริหารร่วมในพิธี 
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2559,13:03   อ่าน 387 ครั้ง