ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 21/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 2725663
Page Views 5317335
ลิ้งค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

๑๔-๑๕ มี.ค.๖๐ กิจกรรมการอมรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
( จำนวน 108 รูป / ดู 238 ครั้ง )
๑๐ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับ คุณครูสมวรรณ ทองดอนน้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์สู่รั้วฐานบิน
( จำนวน 18 รูป / ดู 43 ครั้ง )
๘ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 22 รูป / ดู 60 ครั้ง )
๑ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมต้อนรับคุณครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศสู่รั้วฐานบิน
( จำนวน 19 รูป / ดู 49 ครั้ง )
๗ มี.ค.๖๐ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มการประเมินครูผู้ช่วย
( จำนวน 60 รูป / ดู 212 ครั้ง )
๓-๔ มี.ค.๖๐ กิจกรรมค่ายชีวิตใหม่ หัวใจใฝ่ดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม
( จำนวน 101 รูป / ดู 617 ครั้ง )
๒ มี.ค.๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับ นางธารกมล สิทธิปุน ดำรงตำแหน่งรองผอ.รร.สู่รั้วฐานบิน
( จำนวน 53 รูป / ดู 268 ครั้ง )
๒๗ ก.พ.๖๐ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล
( จำนวน 20 รูป / ดู 90 ครั้ง )
๒๕ ก.พ.๖๐ โครงการอบรมระเบียบวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการครู
( จำนวน 53 รูป / ดู 379 ครั้ง )
๒๔ ก.พ.๖๐ ประชุมครู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
( จำนวน 60 รูป / ดู 338 ครั้ง )
๒๔ ก.พ.๖๐ จนท.จากสาธารณสุขเข้ามาประเมินโรงเรียนโครงการประเมินโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๐
( จำนวน 33 รูป / ดู 116 ครั้ง )
๒๔ ก.พ.๖๐ พิธีรับมอบรถตู้ นข ๖๑๐๕ นฐ รร.บัวปากท่าวืทยา (ผู้รับมอบ)
( จำนวน 38 รูป / ดู 195 ครั้ง )