ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ , เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2012
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2897651
Page Views 5660926
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.พ. 59 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6
นักเรียนชั้น ม.6 และคุณครูที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
26 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 และสอบเข้าแผนการเรียน
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
02 เม.ย. 59 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
03 เม.ย. 59 ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.4
นักเรียนที่เข้าสมัครเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
09 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ฝ่ายทะเบียน
10 เม.ย. 59 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
03 พ.ค. 59 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนที่ตกค้าง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 พ.ค. 59 อนุมัติผลการเรียน อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (รอบสุดท้าย)
นักเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
28 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
12 พ.ย. 59 ถึง 13 พ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครูและนักเรียนทุกคน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ทางเว็บไซต์ https://sgs.bopp-obec.info
นักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
17 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาดเรียน
นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
24 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และแก้ตัวกรณีพิเศษทุกภาคเรียน
ครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
31 มี.ค. 60 อนุมัติการจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ทะเบียนวัดผล,ครูประจำชั้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
31 มี.ค. 60 รับเอกสารจบหลักสูตร
นักเรียน ม.3 และ ม.6
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน