ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ชัย จันหลั่ง (อาร์ท)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : -
อีเมล์ : artlovemod@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม(เปี่ยมวิทยาคม)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เลขที่817/9 ถ.สุทธิวาตวิถี ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ส.ค. 2562,16:23 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.196.225


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล