ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายศศิวิมล ใจซื่อ (โอเล่)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 40
อีเมล์ : kunpansuphan@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 มิ.ย. 2562,16:00 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.135.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล