ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : คุณภัทร สุขตารมย์ (ดิว (เจ๊ก))
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 42
อีเมล์ : bmwmarifino@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
ตำแหน่ง : พนักงานจัดรถเข้าชั่ง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะไทรน้อย (ขาเข้า)

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ม.ค. 2562,00:14 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.133.19


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล