ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฐริดา เศรษฐสถิต (นิ๊ง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
อีเมล์ : ning.pom@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : THAI Airways Royal Orchid Plas
ตำแหน่ง : Administrative Assistants
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Bangkok

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 มิ.ย. 2560,22:34 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.177.215


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล