เว็บไซต์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ติดต่อสอบถามศูนย์สังคมศึกษาฯ  โทร. 034996460,034996463 โทรสาร. 034996461

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์