แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน

        กรณีนักเรียนได้ยื่นความจำนงขอเรียนที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และยังไม่มีที่เรียน ระดับชั้น ม.1และม.4  กศจ.นครปฐม ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 30 เมษายน 2561  เวลา  9.00 น. 
ณ หอประชุม โรงเรียนพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม

เข้าสู่หน้าหลัก